Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΣΔ ΜΑΜ, Σύμπυκνος Δίσκος Μόνο Αναγνώσιμης Μνήμης
CD ROM, Compact Disc Read Only Memory
 
 

Δίσκος που φέρει δδμνα και είναι μόνο για ανάγνωση, δηλαδή δεν προσφέρει την πιθανότητα για εγγραφή νέων στοιχείων. Ο δίσκος αυτός εφευρέθηκε το 1983. Αρχικά ήταν ΜΑΜ (μόνο αναγνώσιμη μνήμη) αλλά ύστερα έγινε και ΕΓΡ (RW, rewritable) έτσι ενώ μπορεί να αποκαλείται ΜΑΜ μπορεί και να μην είναι.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS