Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
narcocracy, narcokleptocracy
ναρκωκρατία, ναρκωκλεπτοκρατία
 
 

Ναρκωκρατία, η πολιτεία, το κράτος που αποζεί από ναρκωτικά φανερά ή κρυφά.
Η ναρκωκλεπτοκρατία είναι ένα είδος συγκαλυμμένης ναρκωκρατίας που λειτουργεί ανεπίσημα ή συγκαλυμμένα από ναρκωδιακινητές . Μεγάλη η επικάλυψη.

Καταχώρηση: 27/03/2017 15:20
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS