Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
programmatic advertising, programmatic marketing
προγραμματική διαφήμιση, προγραμματική εμπορία
 
 

Πρόκειται για ειδικό λογισμικό (αλγόριθμο) που δέχεται παραμέτρους σχετικούς με στοχευμένη πελατεία όπως περιοχή, ηλικία προτιμήσεις, φύλο κ.α.

 

Εδώ χρησιμοποιήσαμε για πρώτη φορά την λέξη «προγραμματικός» για κάτι που είναι είναι/
ανήκει σε λογισμικό πρόγραμμα. Το προγραμματισμένος ας το αφήσουμε ως γενικότερη έννοια. Θα αναθεωρήσουμε όλους τους σχετικούς όρους.

Καταχώρηση: 10/04/2017 13:29
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS