Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
μηχανικός δικτύου
network engineer, neteork archtect
 
 

Αυτός που σχεδιάζει, κατασκευάζει συντηρεί δίκτυο/α. Το αρχιτέκτονας ας το αφήσουμε στην αγγλική. Στην ελληνική μηχανικός δικτύου αποδίδει πολύ.

Καταχώρηση: 13/04/2017 10:56
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS