Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
έλεγχος και ισοζυγισμός
checks and balances
 
 

Είναι βασικό στοιχείο της δημοκρατίας ξεκινώντας από τον διαχωρισμό των εξουσιών και καταλήγοντας στην δικαιολόγηση κάθε πράξης, απόφασης ακόμα και άποψης.

Καταχώρηση: 20/04/2017 01:43
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS