Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΟΑΧΟ, Οργαviσμός Απαγόρευσής Χημικών Όπλων
OPCW, Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
 
 

Συμπεριλαμβάνουμε αυτό τον όρο και ακρωνύμιο για να εισηγηθούμε την αποφυγή στις αποδόσεις των συνδετικών για, για την κ.α. Οικονομία, οικονομία.

Καταχώρηση: 06/05/2017 14:22
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS