Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
polymorphic virus
πολυμορφικός ιός
 
 

Ο  πολυμορφικός ιός παίρνει σε κάθε άλμα του σε άλλο υπολογιστικό σύστημα μια νέα μορφή. Δηλ. παίρνει νέα «δυαδικά σε σειρά στοιχεία» για να μην ανιχνεύεται από αντιιούς. Να το εξηγήσουμε: Ένας τρόπος ανίχνευσης ενός ιού (κακοήθους προγράμματος) είναι ο εντοπισμός στο πρόγραμμά του μιας ιδιωματικής σειράς δυφίων. Οπότε ο αντιιός συντάσσεται ώστε να ανιχνεύει ακριβώς αυτή τη σειρά διφίων και να διαγράφει τον ιό. Ο πολυμορφικός ιός αλλάσσει σε κάθε άλμα τον κώδικά του έτσι ο αρχικός αντιιός δεν τον ανιχνεύει. Βέβαια μπορεί να ανιχνευτεί ο κώδικας μετάλλαξης του αρχικού κώδικα εκτός αν κι αυτός μεταλλάσσεται οπότε πρέπει να ανιχνευτεί ο μεταλλάκτης… Ου, συγχιστήκαμε.

Καταχώρηση: 25/06/2017 12:53
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS