Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
real economy
πραγματική οικονομία
 
 

Έτσι χαρακτηρίζεται η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και η διάθεση τους στην αγορά. Διαφοροποιείται από την χρηματοπιστωτική και συναλλαγματική αγορά.

Καταχώρηση: 16/08/2017 01:03
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS