Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
terminal emulation
εξομοίωση τερματικού
 
 

Εξομοίωση τερματικού είναι η εφαρμογή ειδικού λογισμικού σε ένα υπολογιστή ώστε αυτό να συμπεροφέρεται ως τερματικό εισαγωγής/εξαγωγής σε άλλο συνήθως μεγαλόσχημο υπολογιστή.


Τόπαμε κι αλλού, άλλο εξομοίωση και άλλο προσομοίωση.

Καταχώρηση: 24/08/2017 11:14
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS