Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
cell animation, celluloid animation
κινησιογράφημα με διαφάνειες, κινησιογράφημα με κελουλοΐτη
 
 

Στα κινησιογραφήματα (κινούμενα σχέδια) χρησιμοποιούνται διάφορα στρώματα είτε κίνησης είτε σταθερού πλάνου. Η διαφάνειες, πραγματικές ή ηλεκτρονικές, είναι σημαντικά στοιχεία για να επιτευχθεί το απαιτούμενο αποτέλεσμα, κίνηση ή ακινησία, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Το κινησιογραφημα με κελουλοΐτη αναφέρεται στη χρήση αυτού του υλικού στο βασικό επίπεδο παραγωγής, δηλαδή την εγγραφή σε ταινία, όταν η παραγωγή δεν είναι ηλεκτρονική. Αυτή η μέθοδος ανήκει στην ιστορία.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS