Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
κινησιογράφημα με διαφάνειες, κινησιογράφημα με κελουλοΐτη
cell animation, celluloid animation
 
 

Στα κινησιογραφήματα (κινούμενα σχέδια) χρησιμοποιούνται διάφορα στρώματα είτε κίνησης είτε σταθερού πλάνου. Η διαφάνειες, πραγματικές ή ηλεκτρονικές, είναι σημαντικά στοιχεία για να επιτευχθεί το απαιτούμενο αποτέλεσμα, κίνηση ή ακινησία, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Το κινησιογραφημα με κελουλοΐτη αναφέρεται στη χρήση αυτού του υλικού στο βασικό επίπεδο παραγωγής, δηλαδή την εγγραφή σε ταινία, όταν η παραγωγή δεν είναι ηλεκτρονική. Αυτή η μέθοδος ανήκει στην ιστορία.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS