Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
OBD, on-board diagnostics
ΕΟΔ, επί οχήματος διαγνωστικό, ενσωμτμένο διαγνστκο
 
 

Στα ΚΤΕΟ (Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχήματος) χρησιμοποιούν εξωτερικά συστήματα ελέγχου της κατάστασης ενός οχήματος. Έχουν τώρα αναπτυχθεί και συστηματα ελέγχου πολλων λειτουργιών με μικρές ενσωματωμένες ηλ-συσκευές.  Σε μια πρίζα μπαίνει η συσκευή και δείχνει τις κακολειτουργίες. Μπορεί μάλιστα η συσκευή με ασ-μι (ασύρματη μικροεμβέλεια) να μεταδίδει τα αποτελέσματα στο κινητό σας.

Καταχώρηση: 03/11/2017 09:41
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS