Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
PSA, prostate-specific antigen
ΕΙΠΑ, ειδικό προστατικό αντιγόνο
προστατικό ειδικό αντιγόνο
 
 

Επειδή το ακούμε συχνά το αγγλικό ακρωνύμιο (PSA) είπαμε να εισηγηθούμε το ελληνικό. ΠΕΙΑ, Προστατικό Ειδικό Αντιγόνο.

Καταχώρηση: 15/11/2017 13:55
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS