Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
PSA, prostate-specific antigen
ΕΙΠΑ, ειδικό προστατικό αντιγόνο
 
 

Επειδή το ακούμε συχνά το αγγλικό ακρωνύμιο (PSA) είπαμε να εισηγηθούμε το ελληνικό. ΕΙΠΑ, ειδικό προστατικό αντιγόνο.

Καταχώρηση: 15/11/2017 13:55
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS