Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
confirmation bias
προκαταληπτική επιβεβαίωση
 
 

Μιλούμε για την τάση των ανθρώπων να αποδέχονται πιο εύκολα απόψεις και εισηγήσεις που συνάδουν με τις προκαταλήψεις τους. Πιο ορθό θα ήταν για κάθε ιδέα και αντίληψη που πέρφτει στο τραπέζι να γίνεται πλήρης αναθεώρηση με αποδοχή ή απόρριψη από τον καθένα. Αλλά οι περισσότεροι αρπάζουν ότι τους ταιριάζει..

 

 

Καταχώρηση: 02/01/2018 21:18
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS