Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
kakistocracy, kakistocratie
κακιστοκρατία
 
 

Το κράτος που κρατείτε και κατευθύνεται από τους χειρότερους  μιας κατάστασης. Όρος που προτάθηκε τον 17ο αι. και χρησιμοποιήθηκε πολύ σε εκθέσεις της  ΣΙΑ. Periergo.

Καταχώρηση: 21/04/2018 18:18
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS