Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
cognato, cognate
αναγνώριμο, συγγενικό, ομόριζο
 
 

Εδώ θα μιλήσουμε μόνο γλωσσικά .Έχουμε πολλά ανοικτά μέτωπα. Αναμένατε.

Καταχώρηση: 21/05/2018 12:31
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS