Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
cognato, cognate
αναγνώριμο, συγγενικό, ομόριζο
 
 

Εδώ θα μιλήσουμε μόνο γλωσσικά .Έχουμε πολλά ανοικτά μέτωπα. Αναμένατε.

Καταχώρηση: 21/05/2018 12:31
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS