Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΕΟΠΕ, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών
CERN, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire
 
 

Στα Γαλλικά είναι «Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πυρηνικών Ερευνών» αλλά στα Αγγλικά και Ελληνικά μεταφράστηκε σε «Κέντρο» και Ύστερα σε Οργανιμό. Δεν πειράζει, παρ’ όλον ότι διοικητικά και οργανωτικά όπως και νομικά ένα «συμβούλιο» έχει ουσιαστικές διαφορές από ένα «Οργανισμό». Κάποτε, όμως, πρέπει ν' αποφασίσουμε να κυριολεκτούμε.
 

Ο ΕΟΠΕ είναι ένας ερευνητικός οργανισμός όπου πάνω από 2000 επιστήμονες, και πολλά συνδεδεμένα κέντρα, προσπαθούν να μάθουν τι γίνεται με τα άτομα. Και βρήκαν σωματίδια και υποσωματίδια και τρελάθηκαν. Ένας απ’ αυτούς μας είπε ότι η δουλειά τους ουσιαστικά είναι να κρατούν ένα κουτί παπουτσιών, να το κουνούν εδώ κι εκεί και να προσπαθούν να μαντέψουν τι περιέχει· ένα κόκκο σινάπι, ένα ζάρι, ένα κόκκο ρύζι, ένα σαπισμένο δόντι, ένα φλυτζάνι καφέ;


Τελευταία αποφάσισαν να επιταχύνουν κάμποσα αδρόνια (αδρά σωματίδια) και να τα συγκρούσουν να δουν τι θα γίνει. Τι θα γίνει; Το πολύ να εκραγεί το κουτί των παπουτσιών.


(βλ. Συγκρουστήρας Αδρονίων)

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS