Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
πυρήνας, πυρηνικός, πυρηνικοποιώ, πυρηνικοποίηση, αποπυρήνικοποιώ, αποπυρηνικοποίηση
nucleus, nuclear, nuclearize, nuclearization, denuclearize, denuclearization
 
 

Και να μας λεν οι νοιμιζοσύμαντοι, σε ύψιστο εγώ,  ότι νεολογίζονται. Άτε... Η χρήση προθέσεων και προθεμάτων όπως και άλλων λεξοσυνθέσεων είναι ο πλούτος της πλατωνικής ελληνικής. ΠΑΡΑΚΑΤΩ !

Καταχώρηση: 06/08/2018 15:13
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS