Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
υπερβολική δύναμη, υπερβολική ισχύς
overkill
 
 

Αναφέρεται σε χρήση υπερβολικής στρατιωτικής ή άλλης δύναμης για επίτευξη ενός στόχου που θα μπορούσε να επιτευχθεί με λιγότερές δυνάμεις και μέσα..
 

Είδαμε παράξενες αποδόσεις, γι' αυτό.

Καταχώρηση: 09/07/2018 15:13
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS