Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΚΠΑΛ, κιπάλ, κυβικά πόδια ανά λεπτό
CFM, cubic feet per minute
 
 

Αναφέρεται σε κυβικά πόδια αέρος ή υγρών σε ροή, δηλαδή είναι μέτρο απόδοσης ενός συστήματος εξαερισμού, συμπίεσης ή θέρμανσης ψύξης. Ο υπολογιστής σας έχει ανεμιστήρα για να κρατεί τη θερμοκρασία του χαμηλή.


(Αυτό το CFM θα το δείτε και σε όλες τις ιστοδιευθύνσεις των λημμάτων αυτού του λεξικού (easyconsole.cfm). Αυτό το cfm προέρχεται από το Cold Fusion Markup language. Είναι βασικά ΓΛΣΥΚ (Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένων, HTML) επαυξημένη με εντολές διαχείρισης ΒΔ και άλλους τελεστές. Καμιά σχέση με τα κιπαλ, Κυβικά Πόδια Ανά Λεπτό).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS