Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
αλήθεια
Αlethea
 
 

Το γυναικείο όνομα Alethea δεν χρησιμοποιείται πολύ στην αγγλική σήμερα. Προέρχεται από το ελληνικό αλήθεια που προέρχεται από το στερητικό α- και το λήθη, δηλ. α-ξέχαστη. Υπάρχουν μερικές παραλλαγές στ αμερικανικά όπως Arethea.

Καταχώρηση: 01/09/2018 21:54
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS