Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
SSD, solid state drive
ΟΣΚ, οδηγός συμπαγούς κατάστασης, οδηγός στερεάς κατάστασης
 
 

Ο όρος αναφέρεται σε αποθηκευτικές συσκευές που δεν έχουν κινούμενα μέρη. Αναμενόταν ότι θα γινόταν αυτό και έγινε όταν κανείς δεν το περίμενε.
Εφόσον υπήρχε η εσωτερική μνήμη (ΚΠΤ) ήταν ένα απλό βήμα αυτή η τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί και για το σύνολο των αποθηκευτικών χώρων εσωτερικών και εξωτερικών. Εμφανίστηκε που λέτε η μνήμη ΚΣΔ (USB memory ) και ύστερα υπολογιστές χωρίς δίσκους. Αυτές οι μνήμες στερεάς κατάστασης είναι πιο γρήγορες και πιο βάσιμες. Η τεχνολογία ακόμα εξελίσσεται.

Καταχώρηση: 07/10/2018 08:28
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS