Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
CGI, Common Gateway Interface
ΚΠΔ, Κοινή Πυλαία Διεπαφή
 
 

Πρόκειται για την διεπαφή μτξυ ενός ερωτήματος που έρχεται σε μορφή ΓΛΣΥΚ (HTML) και μιας Βάσης Δεδομένων που δουλεύει με Δομημένη Γλώσσα Ερωτημάτων (ΔΟΓΕ, SQL) Όταν έρθει ένα ερώτημα σε ένα διακομιστή που διαχειρίζεται μια βάση δεδομένων σε μορφή ΓΛΣΥΚ (HTML) υπάρχει η ανάγκη να εντοπιστεί το ερώτημα, να γίνει η επεξεργασία και να απαντηθεί το ερώτημα σε μορφή ιστοσελίδας ΓΛΣΥΚ. Αυτή την διεπαφή την χειρίζεται ο διακομιστής με δικό του πρόγραμμα Κοινής Πυλαίας Διεπαφής, (ΚΠΔ, CGI). Αυτή η διαδικασία όμως θέτει μεγάλο βάρος επεξεργασίας στον διακομιστή ο οποίος έχει να διαχειριστή τόσο το πρόγραμμα διεπαφής όσο και την βάση δεδομένων. Γι’ αυτό αναπτύχθηκαν πελατειακά προγράμματα που επεξεργάζονται τη φόρμα στον υπολογιστή του αιτητή τόσο στην αποστολή όσο και στη λήψη. Σαν τέτοια είναι το ASP, JSP, servlet και FastCGI.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS