Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
bluetooth tracker
ανιχνευτής μπλούτουθ, ανιχνευτής ασμι
 
 

Είναι μια μικρή συσκευή που αναρτάται σε κλειδί, κλειδοθήκη, πορτοφόλι ή άλλο σημαντικό σχετικά μικρό αντικείμενο. Σε περίπτωση που το αντικείμενο παράπεσε μπορεί να ανιχνευτεί με εξυπνόφωνο και χρήση Μπλούτουθ και ζεύξη της μικροσυσκευής με το εξυπνόφωνο. Η συσκευή εκπέμπει χαρακτηριστικό ήχο και το αντικείμενο ανευρίσκεται μέσα σε εμβέλεια 50-60μ.

Καταχώρηση: 16/10/2018 04:44
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS