Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ανιχνευτής μπλούτουθ, ανιχνευτής ασμι
bluetooth tracker
 
 

Είναι μια μικρή συσκευή που αναρτάται σε κλειδί, κλειδοθήκη, πορτοφόλι ή άλλο σημαντικό σχετικά μικρό αντικείμενο. Σε περίπτωση που το αντικείμενο παράπεσε μπορεί να ανιχνευτεί με εξυπνόφωνο και χρήση Μπλούτουθ και ζεύξη της μικροσυσκευής με το εξυπνόφωνο. Η συσκευή εκπέμπει χαρακτηριστικό ήχο και το αντικείμενο ανευρίσκεται μέσα σε εμβέλεια 50-60μ.

Καταχώρηση: 16/10/2018 04:44
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS