Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
dennomismatise, demonetisation
απονομισματοποιώ, απονομισματοποίηση
 
 

Η δια νόμου κήρυξη ενός νομίσματος κάποιας αξίας ως μη νομίμου. Δηλ. να μην χρησιμοποιείται στις συναλλαγές. Αυτό γίνεται σε ένα ή μερικά νομίσματα για λόγους καταπολέμησης μαύρης αγοράς ή μεγάλης ποσότητας πλαστογραφημένων νομισμάτων. Επιβάλλεται ανταλλαγή των νομισμάτων σε άλλα με μεγάλο τρπζικό έλεγχο. (υποτίθεται)

Καταχώρηση: 08/11/2018 16:08
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS