Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
χειροπράκτης, χειροπρακτική
chiropractor, chiropractic
 
 

Μια μέθοδος ίασης που την εφαρμόζει ο χειροπράκτης ιδίως σε ορθοπεδικές ασθένειες αλλά και σε πολλές άλλες.

Καταχώρηση: 02/03/2019 19:04
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS