Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
charger, charge, charging, discharge, discharged
φορτιστής, φορτίζω, φόρτιση, αποφορτίζω, αποφόρτιση, αποφορτισμένη
 
 

Αναφέρεται στο τι κάνουμε σε μια μπαταρία. Τη φορτίζουμε. Χρησιμοποιούμε ένα φορτιστή και τη φορτίζουμε. Ούτε τη φορτώνουμε ούτε τη γεμίζουμε, τη φορτίζουμε με τον φορτιστή.

Υπάρχει και το αποφορτίζω, αποφόρτιση, αποφορτισμένος. Όχι εκφορτώνω, δεν είμαστε γομάρια.
 

Discharge σημαίνει και απαλλάσω από τα καθήκοντα, απολύω, απόλυση.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS