Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
keylogger, keystroke logging
καταγραφέας πληκτρολόγησης
 
 

Είναι λογισμικό εγκατεστημένο σε ένα σύστημα το οποίο είναι αππροσπέλαστο από τον χρήστη και καταγράφει κάθε πάτημα πλήκτρου είτε φανερά είτε κρυφά. Αυτό γιατί κάποιος θέλει να ξέρει τι νκάνεις τόσες ώρες μπροστά στον υπολογιστή. 

Καταχώρηση: 27/06/2019 09:22
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS