Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
box
κουτί, πυξίς, πύξος
 
 

Η πυξίς ήταν αρχικά ξυλινο κουτί με κάλυμμα κατασκεθασμένο συχνά από ξυλο του δενδρού πύξος Συχνά πυξίς ήταν και πύλινο μικρό δοχείο Στο τέλος κατάντισε να γίνει πυξίδα, το γεωγραφικό όργανο καθότι ήταν και συνήθως εμπεριέχεται σε ξύλινο κουτί Από τον πύξο και την πιξίδα προέρχεται το αγγλικό box  = κουτί)

Καταχώρηση: 24/12/2019 20:39
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS