Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
U-turn
αναστρέφω, αναστροφή
 
 

Είναι η στροφή του αυτοκινήτου κατά 180˚ και πορεία στην αντίθετη κατεύθυνση. Συχνά απαγορεύεται κάποτε επιτρέπεται.

Καταχώρηση: 02/01/2020 10:34
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS