Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
κορύφωση, κορυφή
peak
 
 

Ακριβής απόδοση είναι η κορύφωση Μπορούμε να πούμε και την κορυφή αλλά αυτή αποδίδεται πιο συχνά με το top of   Άρα κορύφωση

Καταχώρηση: 01/04/2020 19:53
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS