Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
checksum, checksum error
αρθροιστικός έλεγχος, αρθροιστικό λάθος
 
 

Μετρά ο ταμίας της τράπεζας και σου τα δίνει. Τα μετράς κι εσύ για να δεις αν είναι ακριβώς όσα σου έδωσε. Ακριβώς αυτό κάνουν και οι υπολογιστές όταν στέλλουν δδμνα ο ένας στον άλλο. Ο αποστολέας μετρά τα δυφία που στέλλει και συμπεριλαμβάνει τον αριθμό στην αποστολή. Ο υπολογιστής λήπτης μετρά τι παρέλαβε κι αν το άθροισμα είναι το ίδιο με τον αριθμό που πήρε έχει καλώς, διαφορετικά κάτι πήγε στραβά.

Πολλές φορές ο αποστολέας συμπεριλαμβάνει και τη φόρμουλα μέτρησης στην αποστολή με κάποια ακολουθία δυφίων. Αυτή τη φόρμουλα την εφαρμόζει ο υπολογιστής λήπτης. Αν υπάρχει αθροιστικό λάθος και η απώλεια δεν είναι σημαντική, έχει καλώς, αν όχι, ζητείται επανάληψη της αποστολής. Με το αθροιστικό λάθος, ιδίως αν τα ληφθέντα είναι περισσότερα από τα σταλέντα, ανιχνεύεται η παρείσφρυση ιών. Με τη βελτίωση των συστημάτων δεν παρουσιάζονται πολλά αθροιστικά λάθη.

Εξακολουθεί όμως το σύστημα να λειτουργεί για λόγους ασφάλειας. Η σάρωση του γραμμοκώδικα σε κάθε προϊόν στην υπεραγορά επαληθεύεται ως αθροιστικά ορθή με το πιιπ της μηχανής. Διαφορετικά η σάρωση θα παρουσίασει αθροιστικό λάθος.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS