Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
master plan
master planner
ΓΣχ, Γενικό Σχέδιο
διευθυντής σχεδιασμού
 
 

Γενικό Σχέδιο. Πάνω απ’ όλα περιέχει και παρουσιάζει τη γενική σύλληψη. Προβλέπει  τις βασικές πτυχές και τα χρονοδιαγράμματα ενός έργου. Δϊνει καλά μελετημένο συνολικό κόστος.
Μπορεί όμως να έχει μερικές αλλά όχι όλες τις λεπτομέρειες γιατί πολλές ή και όλες έχουν αφεθεί στο λεπτομερή σχεδιασμό. Αφήστε το μάστερ πλαν, αν έχετε Γενικό Σχέδιο και Γενικό Σχεδιασμό.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία