Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΚΚΤ, κακαταύ, κύλινδρος κεφαλάκι τομέας
CHS, cylinder head sector
 
 

Μια παλιά μέθοδος διευθυνσιοδότησης δδμνων πάνω στο σκλ.δ. Οι παράμετροι ήσαν η θέση της κεφαλής εγγραφής, ο νοητικός κύλινδρος που δημιουργούν οι τροχιές πάνω στα πινάκια και ο συγκεκριμένος τομέας όπου είναι γραμμένα. Αντικαταστάθηκε από τη ΛΔΤ, Λογική Διευθυνσιοδότηση Τμημάτων (LBA).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS