Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
διαβαθμισμένο, απόρρητο
classified
 
 

Το απόρρητο είναι απόρρητο, δεν πρέπει να το ξέρει κανένας. Οπότε απόρρητο σημαίνει «άχρηστο» αφού κανένας δεν πρέπει να το δει. Είναι λογικό. Εδώ έρχεται η έννοια του «διαβαθμισμένου». Δηλαδή του απόρρητου που είναι σε ένα βαθμό μη απόρρητο για να το δει και κάποιος.


Εδώ δίνονται οι βαθμοί, συνήθως αλφαριθμητικοί, σε έγγραφα και πληροφορίες. Απόρρητο, να μην το δει κανείς, στην πραγματικότητα οι κορυφαίοι ενός οργανισμού. Ύστερα , Α, κάποιοι, Β περισσότεροι και λίγο πιο κάτω όλοι.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS