Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
clockwise, anticlockwise
δεξιόστροφα, αριστερόστροφα, επίτροχα, ανάτροχα
 
 

Σπαζοκεφάλιασαν οι μεταφραστές και αγγλικουρίζοντες να βρουν μετάφραση. Λες και τον τροχό τον ανακάλυψαν οι εγγλέζοι και τούδωσαν λέξεις ως προς τη κίνησή του. Το είδαμε και ως «κίνηση με τη φορά των δεικτών του ρολογιού». Έ... Όχι ρε παιδιά. Όχι. Δεξιόστροφα, αριστερόστροφα ή επίτροχα, ανάτροχα. Απλά και ωραία.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS