Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
δεξιόστροφα, αριστερόστροφα, επίτροχα, ανάτροχα
clockwise, anticlockwise
 
 

Σπαζοκεφάλιασαν οι μεταφραστές και αγγλικουρίζοντες να βρουν μετάφραση. Λες και τον τροχό τον ανακάλυψαν οι εγγλέζοι και τούδωσαν λέξεις ως προς τη κίνησή του. Το είδαμε και ως «κίνηση με τη φορά των δεικτών του ρολογιού». Έ... Όχι ρε παιδιά. Όχι. Δεξιόστροφα, αριστερόστροφα ή επίτροχα, ανάτροχα. Απλά και ωραία.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS