Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΣΜΟΣ, σιμος, Συμπληρωματικό Μέταλλο Οξείδιο ημιαγωγόΣ
CMOS, Complementary Metal Oxide Semi-conductor
 
 

Πρόκειται για τεχνολογία αιχμής στην κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (ολ.κυ) όπως μικροεπεξεργαστές, κυκλώματα μνήμης, ελεκτήρες, πομποδέκτες και πολλά άλλα.
Προσοχή: Το ακρωνύμιο  στα αγγλικά προέρχεται από τα αρχικά των υλικών που χρησιμοποιούνται, μέταλλο, οξείδιο, ημιαγωγός. (ΣΜΟΣ, CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor). Στα ελληνικά βάλαμε το Σ από το ημιαγωγόΣ για να έχουμε μεταφραστικό ομόηχο.
Δεν πρόκειται για οξείδιο του μετάλλου όπως παρουσιάζουν μεταφράσεις σε πολλές γλώσσες και στα ελληνικά. Πρόκειται για μεταλλική πύλη ηλεκτροδίου τοποθετημένη πάνω σε μονωτή οξειδίου, τοποθετημένο πάνω σε ημιαγωγικό υλικό.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS