Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
CMYΚ, Cyan-Magenta-Yellow-Black
ΚΙΩΚΙΜ, Κυανό-Ιώδες- Κίτρινο-Μαύρο, τετραχρωμία
 
 

Είναι ένας από τους δυο βασικούς χρωμοχώρους (χρωμομοντέλα) που βασίζονται στην τριχρωμία. Με τα τρία χρώματα Κυανό ΙΩδες και ΚΙτρινο μπορείς να αναπαραγάγεις, με ανάμειξη, όλα τ’ άλλα χρώματα. Η άλλη βασική τριχρωμία είναι η ΕΠΓ (επιγά) Ερυθρό, Πράσινο, Γαλάζιο (RGB).

 
Η λέξη χρωμοχώρος στην περίπτωση των χρωμάτων προέρχεται από το γεγονός ότι τα χρώματα t;iuentai σε άξονες ύψους πλάτους βάθους και κάθε σημείο στο τρισδιάστατο χώρο αντιπροσωπεύει μια ανάμιξη και ένα χρώμα. Συνώνυμο με το χρωμομοντέλο. Σε κάποιο σημείο του χρωμοχώρου η ανάμιξη του ΚΙΩΚΙ αποδίδει το μαύρο. Αλλά επειδή το μαύρο είναι πολυχρησιμοποιούμενο χρώμα, εισάγεται στον χρωμοχώρο και το μαύρο ως καθαρό χρώμα για πιο πιστές αποδώσεις ιδίως στις τετράχρωμες εκτυπώσεις. Έτσι το ΚΙΩΚΙ γίνεται ΚΙΩΚΙΜ, Κυανό, ΙΩδες, ΚΙτρινο, Μαύρο. (CMYK, Cyan Magenta Yellow blacK).
 

Για καλύτερη απόδοση αποχρώσεων έχουμε και την εξαχρωμία, ΚΙΩΚΙΜΠΠ, δηλ. Κυανό-Ιώδες-Κίτρινο-Μαύρο-Προρτοκαλλί-Πράσινο.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS