Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
coaxial
ομοαξονικός
 
 

Είδος καλωδίου που χρησιμοποιείται στις επικοινωνίες και για μεταφορά οπτικών και ηχητικών σημάτων. Αποτελείται από ένα μεταλλικό σύρμα στο κέντρο που το περιβάλλει χοντρό μονωτικό πλαστικό. Απ’ έξω φέρει ένα μεταλλικό πλεκτό και τελείως έξω πάλι πλαστικό. Αυτό το καλώδιο πετυχαίνει πολύ ψηλές ταχύτητες μεταφοράς. Και επειδή το μεταλλικό πλεκτό είναι γειωμένο δεν είναι ευάλωτο σε παρεμβολές. Κοιτάξτε το καλώδιο της κεραίας της τηλεόρασής σας. Πρέπει να είναι ομοαξονικό.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS