Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
code, coding
κώδικας, κωδικογράφω, κωδικογράφηση
(γράφω κδκα)
 
 

Γράφω κώδικα σημαίνει γράφω πρόγραμμα. Το πρόγραμμα όπως είναι γραμμένο για να το εκτελέσει μια μηχανή είναι κώδικας. Οποιαδήποτε γλώσσα, στην υπολογιστική είναι κώδικας. Ο κώδικας όπως τον γράφει ο προγραμματιστής είναι πηγαίος κώδικας. Η μετατροπή του σε γλώσσα μηχανής είναι μετατροπή σε άλλο κώδικα που δέχεται η μηχανή. Ο ΑΠΚΑΠ (ASCII) είναι ένας κώδικας που αντιπροσωπεύει γράμματα και αριθμούς.

(Παρουσιάζεται στην ελληνική η ανάγκη για χρήση του κωδικεύω, -ευση, -ευτής).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS