Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
coder
κωδικωτής, κωδικογράφος
 
 

Αυτός που γράφει πρόγραμμα για υπολογιστές. Συνόνυμο του «προγραμματοστής».  Επειδή το πρόγραμμα λέγεται και κώδικας, μια και γράφεται σε γλώσσα που δεν καταλαβαίνουν οι πολλοί, έρχεται και η χρήση του όρου κωδικωτής ή κωδικευτής.

Είναι όμως και γενικός όρος. Αναφέρεται και σε όποιο μηχάνημα ή εξάρτημα κωδικεύει δδμνα από μια μορφή σε άλλη.

         
         
         
         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS