Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
codec, compressor/decmpressor
συναποσυμπιεστής, συμπιεστής/αποσυμπιεστής
 
 

Κάτι που συμπιέζει στοιχεία και όταν του ζητηθεί τα αποσυμπιέζει. Μπορεί να είναι υλισμικό, λογισμικό ή συνδυασμός των δυο.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS