Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
code page, character map, cmap
κωδικοσελίδα, γλωσσικός κώδικας
 
 

Είναι ένα σύνολο χαρακτήρων που αντιστοιχεί σε μια γραφόμενη γλώσσα. Για κάθε χαρακτήρα χρειάζονται 8 δυφία, έτσι το σύνολο των χαρακτήρων που μπορούν να αναπαρασταθούν στο πλαίσιο του ΑΠΚΑΠ (ASCII) είναι 256. Αυτοός ο αριθμός είναι αρκετός για τους χαρακτήρες μιας γλώσσας. Συνήθως τα πρώτα 128 δίνονται στους χαρακτήρες ΑΠΚΑΠ  που αντιστοιχούν σε γράμματα του αγγλικού αλφάβητου και τα υπόλοιπα στην γλώσσα επιλογής.
 

Η κωδικοσελίδα για την ελληνική γλώσσα έχει τον γνωστό σε πολλούς αριθμό 737 με βάση το σύστημα της IBM. Πολλά λειτουργικά συστήματα έχουν τις δικές του κωδικοσελίδες για την αγγλική και άλλες γλώσσες. Αποτέλεσμα ήταν η μη συμβατότητα και η σύγχυση. Με την εισαγωγή όμως του Μονοκώδικα, (Unicode) έχουν δημιουργηθεί οι δυνατότητες για αναπαραγωγή των γραμμάτων όλων των γλωσσών σε μια κωδικοσελίδα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS