Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
κρυοτάξιο, κρύο ιστοτάξιο
cold site
 
 

Είναι ένα εφεδρικό ιστοτάξιο, κάπου αλλού, όπου απλώς φυλάγονται όλα τα προγράμματα και δδμνα ενός λειτουργούντος ιστοταξίου. Είναι κρύο γιατί δεν χρησιμοποιείται για παροχή ιστοσελίδων. Θα χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή συντήρησης του κανονικού ιστοταξίου.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS