Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
επεξεργαστής εντολών
command processor, command line interpreter
 
 

Δεν πρόκειται για υλισμικό παρ’ όλον ότι χαρακτηρίζεται ως «επεξεργαστής». Πρόκειται για την ειδική λογισμική ενότητα, πρόγραμμα, μέρος του ΛΣ το οποίο αναμένει, δέχεται και επεξεργάζεται εντολές όπως αυτές δίνονται από τον χρήστη. Όταν ο δρομέας αναβοσβήνει (μια κάθετος γραμμή στην οθόνη) σημαίνει ότι ο επεξεργαστής εντολών είναι έτοιμος να δεχθεί εντολή.


Όταν αυτή δοθεί και μετά πατηθεί το πλήκτρο Εισγη (Enter) ο επεξεργαστής εντολών θα την παραλάβει, θα ελέγξει αν είναι συντακτικά ορθή και θα την εκτελέσει, αν μπορεί, ή θα δώσει το μήνυμα «αθέμιτη λειτουργία» (illegal operation).
 

Σε περιβάλλοντα Γραφικής Διεπαφής κάθε πάτημα κουμπιού ή επικύληση ποντικιού είναι μια εντολή της οποίας η εκτέλεση περνά πάντα από την έγκριση του επεξεργαστή εντολών. Βασικά οι Γραφικές Διεπαφές Χρήστη (ΓΔΧ) είναι αυτοματισμοί, έτοιμες εντολές, για διευκόλυνση της εργασίας.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS