Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
compand, companding, compansion, compander
συναποσυμπιέζω, συναποσυμπίεση, συναποσυμπιεστής
 
 

Μια τεχνική συμπίεσης αναλογικού σήματος και αποσυμπίεσής του στον δέκτη. Έτσι, λέγεται, αποφεύγονται παρεμβολές.
Το είδαμε και ως συνδιαστέλλω, συνδιαστολή άρα και συνδιαστολέας, από το συστολή-διαστολή.
Ε... διαλέξτε, εμείς προτιμούμε την συναποσυμπίεση για να συνάδουμε με κάτι τέτοια που γίνονται στις ψηφιακές καταστάσεις.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS