Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
συμβατός, ασύμβατος
compatible, incompatible
 
 

Το κατά πόσο συσκευές ή προγράμματα μπορούν να συλλειτουργήσουν. Συνήθως η ασυμβατότητα είναι φτιαχτή για να προστατευτούν επιδικαιώματα και αγορές.

 

   συμβατός προς τα πίσω    downward compatible

   συμβατός προς τα πίσω    backward compatible

   συμβατός προς τα πάνω   upward compatible

  

   (Το «συμβατός προς τα πάνω» αναφέρεται μόνο σε λογισμικό που τρέχει και σε νεώτερο πιο ισχυρό υλισμικό)

         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS