Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη




computer enhancement, computer enhanced
ηλεκτρoνiκή επαύξηση, ηλ-επαυξημένος
 
 

Η ηλ-επαύξηση αναφέρεται συνήθως σε φωτογραφίες, και βιντεοταινίες αλλά και σε ελλιπή στατιστικά στοιχεία. Είναι η μέθοδος συμπλήρωσης κενών ή ασαφειών στα δεδομένα με βάση στατιστικές τάσεις των υφιστάμενων δεδομένων ή και άλλων συμπληρωματικών στοιχείων. Μ’ αυτό τον τρόπο μια φωτογραφία του πλανήτη Άρη ή του θαλάσσιου βυθού η οποία παρουσιάζει ασάφειες μπορεί να συμπληρωθεί αποκαλύπτοντας, ως ένα βαθμό ακριβείας, στοιχεία τα οποία δεν ήσαν προηγουμένως ορατά. Η ηλ-επαύξηση γίνεται με ισχυρά προγράμματα στατιστικής ανάλυσης. Υπάρχουν όμως πολλά περιθώρια λάθους ή και παραπλάνησης.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS